28 January 2010

Juana Change : 10 Commandments (ng Simpleng Panloloko) ng Politico

Maraming tatamaan na politico nito lalo na malapit na ang election. Tamaan buti nga! at sana tamaan ka ulit!


No comments: